Наставници српског језика и књижевности

Петковић Тања                                           

Чавић Катарина

Наставници страних језика

Дујић Сања

Кењић Дајана 

Наставници општеобразовних предмета из области друштвених наука 

Праг Марија

Добриковић Симић Милијана    

Чанаџија Милица

Грабић Јелена

Ђурић Данијела        

Наставници физичког и здравственог васпитања    

Јаничић Снежана

Кресојевић Владимир


Наставници економске и трговинске групе предмета

Тошовић Љиљана

Чанковић Јасминка

Ашћерић Радинка

Катић Биљана

Ракић Споменка

Гавриловић Драгана

Беванда Драгана

Басрак Драгана

Наставници машинске и електротехничке групе предмета

Перишић Брано

Неговановић Никола

Грујић Карађорђе

Ђаковић Зоран

Остојић Мирослав

Рајак Велимир

Ковачевић Коста

Бубало Бранислав

Наставници општеобразовних предмета из области математике, природних наука, пословне информатике и рачунарства и информатике

Рашковић Јелена

Кузмановић Милена

Ранисављевић Елида

Максимовић Татјана