Трговац:

У оквиру трогодишњег школовања ученици који се определе за образовни профил - трговац упознају се са садржајима следећих стручних предмета:

  • набавка и физичка дистрибуција робе, 
  • трговинско пословање,
  • познавање робе,
  • понашање потрошача и тд.

У току школовања ученици редовно обављају и практичну наставу шго их чини спремним да одговоре захтевима тржишта ( тржни центри, продавнице...). Циљ је да ученици савладају вештине и умења које омогућавају оспособљавање за самосталан рад у продавници, радне навике и дисциплине потребних за обаљавање послова и радних задатака трговца те да стечена теоријска знања практично примењују.