Наша школа у оквиру ваннаставних активности организује разне секције у којима учествују и наставници и ученици.

Секције које се одвијају у нашој школи су следеће:

  • Спортска секција  где ученици се баве разним спортовима, преко кошарке, одбојке, фудбала, до гимнастике и атлетике
  • Новинарска секција где ученици састављају текст за школске новине
  • Машинска секција се бави увођењем дуалног образовања као и додатном натавном за ученике који показују интересовање за дату област
  • Волонтерско-менаџерска секција се бави ширењем волонтеризма
  • Ученичка компанија као пројекат је уведен како би се ученицима приближио систем управљања предузећа, сам начин и концепција предузећа
  • Еколошка секција се бави ширењем свести о екологији, држањем предавања о заштити животне средине
  • Вршњачки едукатор је група која подстиче ученике да својим колегама уз помоћ наставника прошире видике из одређених области