Реч директора

Посао директора у Техничкој школи "Миленко Веркић Неша" из Пећинаца је веома посвећен и захтеван посао, управо због њеног дугогодишњег високог квалитетног образовно-васпитног рада. Веома волим и поштујем све који деле свакодневицу наше Школе, а највише ученике. Њихова поржтвованог у раду ми даје снагу и вољу за радом, као и проналажењу решења за проблеме на које наилазимо. Задовољство ми је да учествујем у одрастању наших ученика, а сатисфакција када након школовања постану самостални људи.

Сваки дан проведен у Школи ми даје нову покретачку енергију и креативност у раду. Наша школа је пре свега окренута ђацима, њиховим потребама и омогућује им да уче, раде, стасају у праве људе спремне да се суоче са најкомплекснијим радним задацима.

Циљ ми је да остварим висок образовно васпитни квалитет наше Школе, да помогнем наставницима и стручним сарадницима да заједничким снагама направимо модерну школу у којој ће стечено знање бити трајно. Жеља ми је да улога наставника не буде коришћење табле и креде, већ да наставници буду мотиватор, инструктор, тренер, а у интеракцији са ученицима очувају радну атмосферу и стекну знања по којима смо познати. Такође, циљ ми је да место ученика у образовном процесу не буде као до сада, већ да ученик буде у центру васпитно образовног процеса, да ученик постаје активан кроз нове наставне методе, као и да сам ученик учествује у процесу стицања знања.

 

                                                                                   Данило Тепша, директор