Извештај о самовредновању рада и обезбеђивању квалитета рада школе за школску 2022/2023. годину

Извештај о самовредновању рада и обезбеђивању квалитета рада школе за школску 2021/2022. годину 

Извештај о самовредновању рада и обезбеђивању квалитета рада школе за школску 2020/2021. годину - Кључна област "Подршка ученицима", Школски програм и Годишњи план рада

Извештај о самовредновању и руковођењу квалитетом 2020. г.

Извештај о самовредновању квалитета рада школе за период од 2006 - 2010. г.

Кључна област као предмет самовредновања - "Настава и учење" (шк. 2010/2011. г.)

Кључна област као предмет самовредновања - "Подршка ученицима" (шк. 2011/2012. г.)

Кључна област као предмет самовредновања - "Постигнућа ученика" (шк. 2012/2013. г.)

Кључна област као предмет самовредновања - "Руковођење, организација и обезбеђивање квалитета" (шк. 2013/2014. г.)

Кључна област као предмет самовредновања - "Етос" (шк. 2014/2015. г.)

Извештај о самовредновању квалитета рада школе за период 2011 - 2016. г.

Кључна област као предмет самовредновања - "Постигнућа ученика" (шк. 2016/2017. г.)

Kључна област као предмет самовредновања - „Настава и учење“ (шк. 2017/2018. г.)