Наставници српског језика и књижевности

Усорац Предраг                    Чворков Миленко

 

Петковић Тања

 

 

 

Наставници страних језика

Дујић Сања                          Јошило Јована

 

Стошић Славица                 Сурчински Маја
 

Наставници општеобразовних и општестручних предмета
Милутиновић Живан         Праг Марија      
 
             
 
Обрадовић Милорад       Трудић Ђура                 
 

 
 
Малетић Марина               Батало Бојан  
 
Добриковић С. Милијана    
 
                 
 
Јефтић Милош                                          Обрадовић Светлана                                 

Наставници пословне информатике и рачунарства и информатике
  Белић Јелена

Наставници физичког и здравственог васпитања
Јаничић Снежана                Вуковић Владан
 
 

Наставници економске групе предмета
Нешковић Цвеће            Гавриловић Драгана
 
Тошовић Љиљана          Тодоровић Драгана
 
Чанковић Јасминка       Ашћерић Радинка
 
Беванда Драгана                                          Ракић Споменка
 

Наставници групе предмета за образовни профил Туристички техничар
Катић Биљана               Живић Анита

Наставници машинске групе предмета
Перишић Брано             Тепша Данило
 
 
Неговановић Никола     Станковић Петар
 
 
 
 
                               Остојић Мирослав
 
Наставници Електротехнике
 
                              Бубало Бранислав                                          Грујић Карађорђе