Наставници српског језика и књижевности

Петковић Тања                                           

Чворков Миленко

Чавић Катарина

Наставници страних језика

Орловић Маја

Дујић Сања

Кењић Дајана 

Наставници општеобразовних и општестручних предмета

Милутиновић Живан

Петровић Јелена

Праг Марија

Обрадовић Милорад

Трудић Ђура

Добриковић С. Милијана    

Јефтић Милош

Кузмановић Милена

Ђурић Данијела     

Манојловић Весна

Радисављевић Елида                                                             

Наставници физичког и здравственог васпитања       

Јаничић Снежана

Белић Стефан


Наставници економске групе предмета

Нешковић Цвеће

Тошовић Љиљана

Чанковић Јасминка

Ашћерић Радинка

Катић Биљана

Ракић Споменка

Гавриловић Драгана

Беванда Драгана

Басрак Драгана

Јованчић Биљана

Наставници машинских предмета

Перишић Брано

Неговановић Никола

Ђаковић Зоран

Станковић Петар

Остојић Мирослав

Наставници електротехнике

Бубало Бранислав                                         

Грујић Карађорђе