Ученици се у овом подручју рада обучавају основним принципима електротехнике, електричним колима, систему функционисања електротехнике као науке.

Наша школа уписује у овом подручју рада следеће образовне профиле:

  • Електричар по систему дуалног образовања у трајању од три године
  • Техничар мехатронике по систему дуалног образовања у трајању од четири године