ТЕХНИЧКА ШКОЛА

МИЛЕНКО ВЕРКИЋ НЕШАПЕЋИНЦИ

РАСПИСУЈЕ

 

К О Н К У Р С

 

 

ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2018/2019. г.

и то :

 

     ЧЕТВОРОГОДИШЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ (у трајању од 4 године)

§   ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР                      30 ученика

§   ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ                                    30 ученика

 

    ТРОГОДИШЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ (у трајању од 3 године)

 • ТРГОВАЦ (ДУАЛНО)                                                      30 ученика
 • ИНДУСТРИЈСКИ МЕХАНИЧАР (ДУАЛНО)                  15 ученика
 • БРАВАР-ЗАВАРИВАЧ (ДУАЛНО)                                   15 ученика
 • ЕЛЕКТРИЧАР (ДУАЛНО)                                               30 ученика   

 

 

  •   Први уписни круг 9. и 10. јула од 08,00 до 15,00 часова.
  •   Други уписни круг 12. јула од 08,00 до 15,00 часова.       

ДОКУМЕНТА ЗА УПИС

 

 1. Пријава за упис (добија се у Школи)
 2. Оригинални Извод из матичне књиге рођених (може бити старији од шест месеци)
 3. Оригинално Уверење о положеном завршном испиту
 4. Оригинално сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању, односно оригинално сведочанство о завршеној основној школи
 5. Лекарско уверење о испуњавању здравствених услова за образовни профил за који се ученик уписује 
 6. Ближа обавештења могу се добити на телефон:www.tspecinci.edu.rs, 022 - 436-146